MindHub Platform

MindHub Platform е дигитална платформа, която подпомага дейността на училища и учебни институции за провеждане на обучение на деца по програмиране от 1 - 4 клас.

Учебни планове
Ученически проекти
Обратна връзка
Множество теми
Учителски профил
Сегментирана програма

Сегментирана програма

Съобразена с възрастта на децата, позволяваща прилагане на индивидуален подход. Всяка от учебните програми съдържа примери базирани на метода "игровизация", чрез които децата учат докато се забавляват.

Блоково програмиране

Обучението започва с изучаване на основи на програмирането и продължава с програмиране на Python. Децата правят плавен преход от визуално програмиране към програмен език, създавайки различни по сложност проекти.

Разнообразни инструменти

Позволяват на децата да развият своята креативност, реализирайки техните собствени идеи и управлявайки роботи. Децата създават различни мини-игри и комплекси алгоритми, използвайки специализирани среди за разработка.

Система за обратна връзка

Дава възможност на родителите и учителите да следят напредъка на децата и тяхното развитие. Лесно проследяване на усвоения учебен материал чрез достъп до проекти направени от самите деца.

Управление на класове

Възможност за лесно създаване на групи, добавяне на ученици и прилагане на полезни материали. Достъп до мултифункционална система за плащания и управление на учебния материал.

Курсове за самоподготовка

Набор от примери и упражнения подходящи за допълнителни занимания. Учениците се учат как да създават игри и проекти подобни на реални игри, герои и виртуални светове.

Индивидуален подход и специализирани методи

Работим по авторска учебна програма, изцяло проектно ориентирана, която позволява на децата да започнат обучението си на 6 години и да завършат с изучаване на програмен език при навършване на 10-тата си година. Задържаме и развиваме детския интерес, защото ги обучаваме през специални игри и инструменти за обучение на деца по програмиране, разработени и съобразени с възрастта им. Използваме голямо разнообразие от софтуерни среди за разработка, различни приложения, хардуерни инструменти, бордови игри, дронове и роботи, чието поведение децата могат да програмират.

Планове

 • Базов

  Изцяло разработен и покриващ изискванията на МОН.

  • Scratch
  • Tynker
  • Studio.code.org
  Заяви план
 • Разширен

  Базиран на изискванията на МОН и включващ допълнителни проекти.

  • Scratch
  • Tynker
  • Studio.code.org
  • Dash & Dot
  • Kano
  Заяви план

Обучение за по-добро бъдеще на децата

Днешните деца опознават технологиите още в първите си години, но ги използват само като потребители. Нашата цел е да насочим техния интерес в посока, в която децата да се учат и развиват, използвайки технологиите. Чрез нашите уроци по програмиране, екипът ни развива логическото и аналитично мислене на децата, креативността им, както и способността им за решаване на сложни задачи, което им помага да са по-успешни дори в ежедневни ситуации.

Приятелска атмосфера в процеса на обучение